ΠΗΓΕΣ

Το νερό Ζήρεια εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη μονάδα εμφιάλωσης στην Κυλλήνη Κορινθίας. Με τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό και με καταρτισμένο προσωπικό διεκπεραιώνεται η διαδικασία άντλησης του, από τη πηγή μέχρι και την εμφιάλωση. Πηγές της εξαιρετικής ποιότητας εμφιαλωμένου νερού Ζήρεια είναι η Στυμφαλία λίμνη και η τεχνητή λίμνη Δόξα οι οποίες αποτελούν τις κύριες πηγές ζωής και υδροδότησης στη τοπική κοινωνία.

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η υψηλή ποιότητα του νερού Ζήρεια, εξασφαλίζεται με τη διενέργεια συνεχών ελέγχων σε κάθε στάδιο από την υδροληψία μέχρι και την τελική εμφιάλωση του. Τα προϊόντα πληρούν όλες τις προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας που προβλέπεται από τη διεθνή νομοθεσία κατά ISO 22000:2005. Επιπλέον από χημική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε μέσω του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) προκύπτουν τα εξής στοιχεία:

 

 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΟΚΙΜΗΣ

pH (23 oC)

 

pH

 

7,6

Ασβέστιο Ca+2

 

Mg/l

 

51,5

Μαγνήσιο Mg+2

 

Mg/l

 

11,2

Νάτριο Na+

 

Mg/l

 

2,0

Κάλιο K+

 

Mg/l

 

0,3

Χλώριούχα CI

 

Mg/l

 

<5

Θειικά SO4-2

 

Mg/l

 

16,9

Σκληρότητα Ολική

CaCO3

 

Mg/l

 

174

Πηγή: ΙΓΜΕ (Εργαστήριο Ελέγχου Εμφιαλωμένων Νερών)