Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό «Βίκος» εμφιαλώνεται κατευθείαν στην ομώνυμη πηγή, στα παρθένα και προστατευόμενα Ζαγοροχώρια. Έχει αναγνωρισθεί σαν φυσικό μεταλλικό νερό κατάλληλο για δίαιτα πτωχή σε νάτριο, με χαμηλή περιεκτικότητα σε άλατα. Χάρη στην ισορροπημένη σύστασή του, με χαμηλή περιεκτικότητα σε άλατα και υψηλή σε ασβέστιο, θεωρείται ότι συμβάλει στην καλή λειτουργία του οργανισμού, ενώ είναι κατάλληλο σε όσους ακολουθούν δίαιτα πτωχή σε νάτριο.

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό «Βίκος» εμφιαλώνεται στην πηγή. Από το σημείο της υδροληψίας, μέσω ενός δικτύου ανοξείδωτων σωληνώσεων οδηγείται σε υπερσύγχρονα μηχανήματα εμφιάλωσης εγκατεστημένα δίπλα στην πηγή, χωρίς να υποστεί καμία επεξεργασία. Σύμφωνα με το εγκατεστημένο σύστημα ελέγχου HACCP για την πρόληψη οποιουδήποτε κινδύνου, πραγματοποιούνται συνεχείς έλεγχοι σε όλα τα κρίσιμα στάδια από την παραγωγή μέχρι και τη τελική του διάθεση στον καταναλωτή, με απώτερο σκοπό το νερό να διατηρεί την ίδια φυσικοχημική σύσταση αλλά και μικροβιακή καθαρότητα που είχε στην πηγή.
Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας της χημικής ανάλυσης του φυσικού μεταλλικού νερού “Βίκος” σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών.

Φυσικό Μεταλλικό Νερό «Βίκος» : (αρ. Εγκρ. Υ2/οικ 478/12/02/96)

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ / CHEMICAL ANALYSIS Ι.Γ.Μ.Ε (07/01/14)
pH = 7,3
Αγωγιμότητα/ Conductivity = 485 μS/cm (25oC)
Σκληρότητα Ολική (Total Hardness) = 259 mg/l (ως CaCO3)
Στερεό Υπόλειμμα (Dry residue) (180oC) = 290 mg/l
  ΚΑΤΙΟΝΤΑ / CATIONS (mg/l):
Ασβέστιο Ca2+ = 102
Μαγνήσιο Mg2+ = 1,1
Νάτριο Na+ = 2,4
Κάλιο K+ = 0,6
Αμμώνιο NH4+ < 0,1
  ΑΝΙΟΝΤΑ / ANIONS (mg/l):
Όξινα Ανθρακικά HCO3- = 291
Χλώριο Cl- = 7,8
Θειϊκά SO42- = 10,5
Νιτρικά NO3- = 7,1
Νιτρώδη NO2 - < 0,05

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ:

Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί από τους Lloyd's Register για τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας που έχει αναπτύξει και εφαρμόζει. Αναλυτικά τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας για τα οποία έχει πιστοποιηθεί η ΒΙΚΟΣ ΑΕ είναι:

  1. Για το σχεδιασμό και την παραγωγή φυσικού μεταλλικού νερού και επιτραπέζιου νερού, αναψυκτικών, προπλασμάτων PET και πλαστικών πλαστικών. Η πρώτη πιστοποίηση έγινε σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001/94 το Φεβρουάριο του 2000 - Μετάβαση στο νέο πρότυπο ISO 9001/2008 τον Μάρτιο του 2009.
  2. Σύμφωνα με το πρότυπο Codex Alimentarius 2003 είναι η πρώτη εταιρεία τροφίμων του κλάδου της που έχει πιστοποιητικό HACCP με πρώτη πιστοποίηση από το Φεβρουάριο του 2000 για τον έλεγχο και την ποιοτική διασφάλιση των προϊόντων της σε κάθε κρίσιμο σημείο ελέγχου της διαδικασίας παραγωγής του εμφιαλωμένου νερού, από την πηγή και την παραγωγή της φιάλης έως την εμφιάλωση του νερού και την τελική συσκευασία.
  3. Για τη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος. Η πρώτη πιστοποίηση έγινε το Μάρτιο του 2003 σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001/96 - Μετάβαση στο νέο πρότυπο ISO 14001/2004 το Μάρτιο 2006.
  4. Από τον Μάρτιο του 2009 για την παραγωγή φυσικού μεταλλικού, επιτραπέζιου νερού και αναψυκτικών. Η πρώτη πιστοποίηση έγινε το Μάρτιο του 2009 από την IFS International Standard Issue 5: August 2007.