ΠΗΓΕΣ

Η φυσική πηγή μεταλλικού νερού του ZARO'S είναι η πηγή Αμάτι η οποία αναβλύζει από τα ανθρακικά πετρώματα του Ψηλορείτη σε υψόμετρο 402 μέτρων. Χαρακτηρίζεται ως πηγή υπερχείλισης καθώς η παροχή της κυμαίνεται από 250- 450 m3/h, για τον λόγο αυτό το 1987 γύρω από την πηγή δημιουργήθηκε η τεχνητή λίμνη του Ζαρού. Στο κέντρο της λεκάνης, στο εσωτερικό του Ψηλορείτη και από βάθος 180 μέτρων το νερό της πηγής καταλήγει φυσικά στο εργοστάσιο της ΒΟΤΟΜΟΣ Α.Ε. μέσω σωληνώσεων 3ης γενιάς. Επιπλέον στα βόρεια του Ζαρού υπάρχει η πηγή Στέρνα όπου η παροχή της κυμαίνεται από 100- 200 m3/h, πρόκειται για ένα υδραγωγείο το οποίο είναι ανεπτυγμένο από τα αρχαία χρόνια.   

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ­ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η άριστη ποιότητα του προϊόντος στην πηγή σε συνδυασμό με τις αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες εμφιάλωσης και τους συνεχείς ελέγχους στους οποίους υπόκειται το προϊόν από το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου της ΒΟΤΟΜΟΣ Α.Ε, μέσω των συστημάτων ISO 9001:2000 και ΙSO 22000:2005 που εφαρμόζει, είναι η διασφάλιση της ποιότητας του νερού ZARO’S από την πηγή έως τον καταναλωτή.

Προκειμένου να επιτευχθεί o σκοπός αυτός, στο Χημικό – Μικροβιολογικό Εργαστήριο της ΒΟΤΟΜΟΣ Α.Ε διεξάγονται καθημερινά δεκάδες αναλύσεις που καλύπτουν το σύνολο των προϊόντων της ημερήσιας παραγωγής και πιστοποιούν την υψηλή ποιότητα του νερού ZARO’S. Επιπροσθέτως, η σταθερή χημική σύσταση του νερού των πηγών, επιβεβαιώνεται με χημικές αναλύσεις οι οποίες πραγματοποιούνται ανά τρίμηνο από το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε) για τη ΒΟΤΟΜΟΣ Α.Ε, ενώ όσο αφορά την άψογη μικροβιολογική εικόνα του νερού ZARO’S, αυτή επιβεβαιώνεται ανά τακτικά χρονικά διαστήματα από τις αναλύσεις του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας Τροφίμων και Νερών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ZARO'S εμφιαλώνεται στις πηγές Αμάτι και Στέρνα με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές . Από το σημείο της υδροληψίας που βρίσκεται εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων, μέσω ενός δικτύου ανοξείδωτων σωληνώσεων οδηγείται σε υπερσύγχρονα μηχανήματα χωρίς να υποστεί καμία επεξεργασία. Για την πρόληψη οποιουδήποτε κινδύνου πραγματοποιούνται συνεχείς έλεγχοι του νερού σε όλα τα κρίσιμα στάδια της παραγωγής, των πρώτων υλών συσκευασίας, της υγιεινής των εγκαταστάσεων και του προσωπικού καθώς και έλεγχοι στα τελικά προϊόντα. Οι έλεγχοι αυτοί διασφαλίζουν ότι το νερό θα φτάσει τελικά στον καταναλωτή διατηρώντας την ίδια φυσικοχημική σύσταση και μικροβιακή καθαρότητα που είχε στην πηγή.

Η ιδιαίτερη σύσταση του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ZARO'S χαρακτηρίζεται από χαμηλή περιεκτικότητα σε άλατα, που το καθιστούν κατάλληλο για διαιτολόγιο πτωχό σε Νάτριο. Ταυτόχρονα, η περιεκτικότητα του νερού σε Νάτριο (Na+) είναι κατώτερη του αντίστοιχου Νομοθετικού ορίου των 20 mg/lt, και συγκεκριμένα ανέρχεται στα 7mg/lt. Η περιεκτικότητά του σε ασβέστιο (28,4 mg/l Ca) των οστών, των δοντιών καθώς και στην καλή λειτουργία του μυϊκού και νευρικού συστήματος. Η σχετικά υψηλή περιεκτικότητά του σε όξινα ανθρακικά ιόντα (143 ppm ΗCΟ3­) προσδίδει διουρητικές ιδιότητες, βοηθώντας στην καλή λειτουργία του νεφρικού συστήματος.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας της χημικής ανάλυσης του φυσικού νερού ZARO'S σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. 

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι.Γ.Μ.Ε (13/11/2007)

pΗ 7.8 (24οC), Ολική σκληρότητα 7 οD, Αγωγιμότητα 271μS/cm (25 οC), Στερεό υπόλειμμα (260 οC): 150mg/l
ΚΑΤΙΟΝΤΑ/CATIONS Ca-2 Mg-2 Na+ K- NH4+ Fe Mn
(σε mg/l) 28.4 13.6 7.0 0.4 <0.26 <0.1 <0.005
ΑΝΙΟΝΤΑ/ANIONS Cl- SO4-2 HCO3- CO3-2 NO3- NO2- SiO2
(σε mg/l) 13.6 6.1 143 0.0 <5 <0.05 <5

Οι παραπάνω τιμές, δηλώνουν ότι πρόκειται για ένα νερό εύπεπτο, πλούσιο σε στοιχεία χωρίς ωστόσο να υπερβαίνουν τις ημερήσιες ποσότητες που χρειαζόμαστε.

Το Zaro's – βραβεύτηκε ως το καλύτερο νερό στον κόσμο!

To φυσικό μεταλλικό νερό ZARO’S, βραβεύτηκε στο Ηράκλειο Κρήτης σε μια τελετή με πλήθος κόσμου, κατά την οποία απέσπασε το βραβείο του «Καλύτερου Εμφιαλωμένου Νερού στον κόσμο». Το βραβείο παρέλαβε το φυσικό μεταλλικό νερό ZARO’S που προέρχεται από πηγές που βρίσκονται στους πρόποδες του Ψηλορείτη της Κρήτης, στα πλαίσια του 27ου διαγωνισμού Berkeley Springs International Water Tasting ο οποίος αποτελεί τον παλαιότερο και μεγαλύτερο διαγωνισμό γευσιγνωσίας νερού παγκοσμίως! Στον διαγωνισμό Berkeley Springs International Water Tasting συμμετείχαν πάνω απο εξακόσια νερά απο όλο τον κόσμο και ο νικητής αξιολογείται από δώδεκα κριτές, μεταξύ των οποίων διακρίνονται γευσιγνώστες διεθνούς φήμης. Τα κριτήρια με τα οποία επέλεξαν το φυσικό μεταλλικό νερό ZARO’S ως νικητή συμπεριλαμβάνουν την υφή, την γεύση και την επίγευση, την οσμή αλλά και την όψη.