φυσικό μεταλλικό νερό
 
Ως πόσιμο νερό ορίζεται το νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση και πρέπει να είναι αβλαβές, άοσμο, άχρωμο, δροσερό, με ευχάριστη γεύση, ενώ τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά πρέπει να κυμαίνονται μεταξύ ορισμένων αποδεκτών ορίων που ορίζονται από τις αντίστοιχες κοινοτικές οδηγίες.
 
Πέρα όμως από τον χημικό και νομοθετικό προσδιορισμό του «νερού» ξέρουμε ότι πρακτικά το νερό έχει «χαρακτήρα» και αφήνει συγκεκριμένη αίσθηση στο στόμα, που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν γεύση. Βασιζόμενοι στην προσωπική εμπειρία του κάθε ενός μας μπορούμε να καταλαβαίνουμε εύκολα ότι το νερό μπορεί να βρεθεί σε πολλές διαφορετικές «ποιότητες» στη φύση, στα δίκτυα πόλεων ή στο εμπόριο. Αυτή η ποιότητα λοιπόν εξαρτάται εκτός από τη μικροβιολογική του κατάσταση και από τη χημική του σύσταση και καθαρότητα, η οποία δίνει και το μοναδικό χαρακτήρα σε κάθε νερό ξεχωριστά. 
Πιο συγκεκριμένα όμως στο εμπόριο υπάρχουν δύο βασικές ποιότητες εμφιαλωμένων νερών, το Επιτραπέζιο νερό και το Φυσικό Μεταλλικό Νερό.
 
Επιτραπέζιο νερό
 
Σύμφωνα με την νομοθεσία, το επιτραπέζιο νερό επιτρέπεται να είναι οποιασδήποτε προέλευσης (π.χ. από γεώτρηση, λίμνη, ποτάμι, νερό δικτύου ακόμη και αφαλατωμένο νερό θάλασσας). Επιπλέον στο επιτραπέζιο νερό επιτρέπεται να γίνει οποιαδήποτε διαδικασία απολύμανσης η άλλη επεξεργασία κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου η μικροβιολογική και χημική ποιότητα και σύστασή του να μεταβληθεί ώστε να είναι σύμφωνη με την κοινοτική οδηγία (98/83) και την Ελληνική νομοθεσία (ΚΥΑ 2600/2001) για το πόσιμο νερό. Τέτοιες διεργασίες περιλαμβάνουν φίλτρανση, αντίστροφη ώσμωση, ακτινοβολία UV, προσθήκη αερίου όζοντος (Ο3), χλωρίωση και άλλες.
Γίνεται, λοιπόν αντιληπτό ότι η αρχική κατάσταση του νερού που θα εμφιαλωθεί ως επιτραπέζιο νερό μπορεί να είναι η οποιαδήποτε. Συγκεκριμένα τα επιτραπέζια νερά μπορεί αρχικά να έχουν υψηλό μικροβιακό φορτίο, παρουσία δυνητικών παθογόνων μικροβίων, ασταθή χημική σύσταση που δίνει διαφορετική «γεύση» στο νερό (ανάλογα με την εποχή του χρόνου, το ποσοστό βροχών, τη τοπογραφική προέλευση του), υψηλό περιεχόμενο αλάτων ή ακόμα και χημική επιμόλυνση λόγω καλλιεργητικών ή άλλων ανθρώπινων δραστηριοτήτων. 
Τέλος οι προαναφερόμενες επεξεργασίες δεν αφήνουν το νερό στη φυσική του κατάσταση αλλά του αφαιρούν ή του προσθέτουν ουσίες που ποτέ δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα νομοθετικά όρια.
 
Φυσικό μεταλλικό νερό
 
Αντίθετα με το επιτραπέζιο, το φυσικό μεταλλικό νερό έχει αποκλειστικά υπόγεια προέλευση και εμφιαλώνεται επιτόπου στην πηγή του. Παράλληλα έχει πάντα συγκεκριμένη πηγή προέλευσης της οποίας το νερό πιστοποιήθηκε ως φυσικό μεταλλικό νερό μέσω μια επίπονης. μακροχρόνιας και ενδελεχής διαδικασίας ελέγχου. Οι χημικές, μικροβιολογικές και ραδιολογικές αναλύσεις στο νερό μιας πηγής μπορεί να διαρκέσουν χρόνια μέχρι την τελική πιστοποίηση του νερού της ως φυσικό μεταλλικό νερό.
 
Φυσικό Μεταλλικό Νερό: χημική σύσταση
 
Αυτό γίνεται γιατί το νερό μίας πηγής μπορεί να διαφέρει χημικά και μικροβιολογικά από εποχή σε εποχή και από χρόνο σε χρόνο. Οι βροχές, οι ξηρασίες, τα γεωφυσικά φαινόμενα και οι γύρω ανθρώπινες δραστηριότητες αλλάζουν τη χημική σύσταση και μπορεί να επιμολύνουν ένα επιφανειακό ή υπόγειο νερό. Αυτό όμως στο φυσικό μεταλλικό νερό δεν πρέπει να συμβαίνει. Το νερό πρέπει να αναβλύζει καθαρό χωρίς μικροβιολογικές ή χημικές επιμολύνσεις, να έχει σταθερή χημική σύσταση καθ’ όλη τη διάρκεια ενός έτους και η πηγή να είναι προστατευμένη και μακριά από οποιαδήποτε γεωργική, βιομηχανική ή άλλη δραστηριότητα. Επίσης πρέπει να πληροί αυστηρότερα ποιοτικά κριτήρια σε σχέση με ένα επιτραπέζιο νερό.
 
Προδιαγραφές ποιότητας στο φυσικό μεταλλικό νερό
 
Όλα τα παραπάνω είναι χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα νερό πριν ακόμα μπει στο εργοστάσιο εμφιάλωσης. Για να διατηρηθεί η ποιότητα του, η εμφιαλωτική μονάδα πρέπει να έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές. Βάση κοινοτικών και εθνικών οδηγιών, απαγορεύεται οποιαδήποτε κατεργασία ή απολύμανση στο φυσικό μεταλλικό νερό, διασφαλίζοντας ότι το νερό παραμένει εντελώς φυσικό, καθαρό από την πηγή του και έτοιμο προς κατανάλωση. 
Η μόνη επεξεργασία που επιτρέπεται στο φυσικό μεταλλικό νερό είναι η αφαίρεση ή η προσθήκη διοξειδίου του άνθρακα, οπότε το νερό χαρακτηρίζεται «φυσικά ανθρακούχο», «με προσθήκη διοξειδίου του άνθρακα» ή «ενισχυμένο με αέριο της πηγής», αναλόγως την περίπτωση.
Πρακτικά, η σύσταση στο φυσικό μεταλλικό νερό είναι ισορροπημένη χωρίς υπερβολικά άλατα και είναι πλούσια σε μέταλλα και ιχνοστοιχεία, όπως το μαγνήσιο, το ασβέστιο, το κάλιο, ενώ ταυτόχρονα είναι χαμηλή σε περιεκτικότητα νατρίου που είναι γνωστό ότι ανεβάζει την πίεση. Επίσης λόγω της απουσίας οποιασδήποτε επεξεργασίας το φυσικό μεταλλικό νερό δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο να επιμολυνθεί με κατάλοιπα των χημικών επεξεργασιών που γίνονται στα επιτραπέζια νερά. Επίσης πίνοντας μακροχρόνια ένα φυσικό μεταλλικό νερό με σταθερή χημική σύσταση και την κατάλληλη ισορροπία μετάλλων και ιχνοστοιχείων επιτυγχάνεται καλύτερη ενυδάτωση και αναπλήρωση ηλεκτρολυτών (S. Williams, N. Krueger, M. Davids, D. Kraus and M. Kerscher in 2007), καλύτερη αποτοξίνωση του οργανισμού και  αποτελεί μια καλή πηγή ασβεστίου (δυναμώνει κόκαλα και δόντια), μαγνησίου (ενισχύει το ανοσοποιητικό, χαλαρώνει τους μύες και χαμηλώνει την πίεση), χλωριόντων και διττανθρακικών (βοηθούν στο πεπτικό) κ.τ.λ. (Wien Klin Wochenschr. 2009). Τέλος λόγω των αυστηρών προδιαγραφών που πρέπει να πληροί η πηγή και η εμφιαλωτική μονάδα, ένα μεταλλικό νερό έχει πολύ χαμηλή ή μηδενική περιεκτικότητα σε βλαβερά συστατικά όπως θειικά, νιτρικά, νιτρώδη και βαρέα μέταλλα.
 
Φυσικό Μεταλλικό Νερό ZARO'S
 
φυσικό μεταλλικό νερό ZAROS
 
Συγκεκριμένα το νερό Ζαρός είναι φτωχό σε νάτριο, έχει τέλεια ισορροπία ιχνοστοιχείων και μετάλλων που του χαρίζουν την βραβευμένη παγκοσμίως γεύση και ποιότητα του, προέρχεται από τον Ψηλορείτη με σημείο άντλησης που βρίσκεται στα 180 μέτρα βάθος και έχει πλήρη απουσία βαρέων μετάλλων, υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων και νιτρωδών, ενώ έχει αλκαλικό pH που βοηθάει στην πέψη, συμβάλλοντας στην εξαιρετική του «γεύση». Τέλος έχει σταθερή χημική σύσταση τα τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια.
Τα κύρια συστατικά για το φυσικό μεταλλικό νερό τα οποία αναγράφονται στην ετικέτα είναι :
 
Na+Νάτριο
K+ Κάλιο
Ca++ Ασβέστιο
Mg++ Μαγνήσιο
CI-Χλώριο
HCO3-Δικαρβονικό οξύ
SO4-Θεεικά ιόντα
Fe++ Σίδηρος 
Sio2-Διοξείδιο του πυριτίου
 
 

 

Read 2871 times Last modified on Τρίτη, 17 Απριλίου 2018 09:24
Rate it
(1 Vote)